YASAL

Gizlilik Politikası ve Güvenlik

Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan bilgilerin telif hakkı "ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN." nın (Bu metinde "ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN." olarak kullanılacaktır) aittir.

ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN. kişisel gizlilik hakkınıza saygı duyar. Bu politika ne tür kişisel kimlik bilgileri toplayabileceğimizi ve bu bilgileri nasıl kullanabileceğimizi özetler. Bu politika kişisel gizliliğiniz ile ilgili diğer önemli hususları da tarif eder.

Site ziyaretçisi, site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir, kurumsal bilgilerimize ulaşabilir, ayrıca sitede bulunan diğer hizmetlerimizden yararlanabilir. Buna karşılık bazı bölümlere ulaşabilmeniz ya da bazı hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıt olmanızın gerekeceği alanlar olabilir. Bu alanlarda şahsi bazı bilgilerinizi vermeniz istenebilir.

Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için tüm şifreleriniz kodlanmış alanda muhavaza edilmektedir. Bilgi toplanan bölümlere sonradan ulaşmanız ve bilgileri değiştirebilmeniz, güncelleyebilmeniz mümkündür. E-posta adresi ve posta adresi, telefon numarası gibi bilgiler yalnızca ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN.'in standart site üyeliği, e-bülten aboneliği aşamasında irtibat amacıyla kullanılır, ve bu bilgiler ancak müşteri olma aşamasına gelmiş ziyaretçiler kendi inisiyatifleri ile ilgili forma girdiğinde veritabanına kaydedilebilir.

Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır.Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Üyelik iptali ile birlikte, sisteme kayıtlı olan tüm bilgileriniz silinecektir. ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN. hiçbir suretle standart prosedürde toplanan kişisel bilgileri üçüncü kişi ve/veya kurumlara satmamayı taahhüt eder. Bunun yanında araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN., kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN.´in sayfalarından birinde veya daha fazlasında, senyuzmakine.istekobi.com harici internet sitelerine köprüler olabilir . ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN. , kendisinin işletmediği bu sitelerin kendilerine özgü gizlilik politikalarından hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Internet adresi senyuzmakine.istekobi.com ile başlamayan siteler ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN. ile ilişkisi olmayan sitelerdir.

Bu siteyi kullanarak ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN. Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. Kendi isteğimize bağlı olarak, her zaman bu politikaya değişiklik, ilave veya çıkartma yapma hakkını saklı tutmaktayız.

Bu hüküm ve şartlarda yapılan değişikliklerin ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1. Amaç : Bu politikanın amacı, hukuka, yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere ve her türlü güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için, üst yönetimin yaklaşımını ve hedeflerini tanımlamak, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara bu hedefleri bildirmektir.

2. Kapsam : Bu politika Şirket bünyesinde yapılan ticari faaliyetlere ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans, kalite güvence, satın alma, insan kaynakları, hukuk, satış, pazarlama, iç denetim ve bilgi işlem faaliyetlerinden elde edilen elektronik bilgi varlıkların korunması, şirket bünyesinde tutulan kişisel verilerin kanun kapsamında işlenmesi, saklanması, korunması, gizliliğinin ve bütünlüğünün bozulmaması için kullandığı bilgi güvenliği süreçlerini kapsar.

3. İç Kapsam

 İdare, kuruluşa ilişkin yapı, roller ve yükümlülükler;

 1. Şirket Üst Yönetimi bünyesinde bulunan kapsam dahilindeki departmanlar;, Mali ve İdari İşler, Satınalma, Finans, Bilgi İşlem, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme, İnsan Kaynakları, Kalite, İhracat, İthalat, Lojistik, Hukuk, İç Denetim, Satış, Pazarlama

 2. Genel Yönetim Organizasyon Şemasında belirtilmiş roller ve görev tanımlarındaki sorumluluklar.

 3. Yerine getirilecek politikalar, prosedürler, hedefler ve stratejiler;

 1. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası,

 2. Tüm Bilgi Güvenliği yönetim sistemleri prosedürleri,

 3. Yönetimce belirlenmiş yıllık Bilgi Güvenliği yönetim sistemleri hedefleri,

 4. Kaynaklar ve bilgi birikimi cinsinden anlaşılan yetenekler (örneğin, anapara, zaman, kişiler, süreçler, sistemler ve teknolojiler),

 5. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürdürülmesi için yönetim tarafından atanan Yönetim Temsilcileri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ekibi,

 6. İç paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri, kuruluşun kültürü, kuruluş tarafından uyarlanan standartlar, kılavuzlar ve modeller, sözleşmeye ilişkin ilişkilerin; biçim ve genişliğini kapsamaktadır.

4. Dış Kapsam

 1. Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel olmak üzere, sosyal ve kültürel, politik, yasal, mevzuata ilişkin, finansal, teknolojik, ekonomik, doğal ve rekabetçi ortam,

 2. Küresel Rekabet Hukuku, Politikaları ve Prosedürleri,

 3. Tedarikçi ve müşteri verilerinin gizliliği,

 4. Kalite Odaklılık,

 5. Kuruluşun hedefleri üzerinde etkisi bulunan paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri;

 6. Müşteri memnuniyetin sağlanması için Üst Yönetim dahil tüm Şirket çalışanları,

 7. İlgili tüm yasal mevzuat, düzenleyici, sözleşmeden doğan şartlar, standartlar,

 8. TSE ve diğer kuruluşlarla olan ürün belgelendirmeleri dış kapsamdır.

5. Tanımlar

 0. BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi.

 1. Envanter: Firma için önemli olan her türlü bilgi varlığı.

 2. Üst Yönetim: Şirket Üst Yönetimidir.

 3. Know-How: Bir şeyi yapabilme yetkinliğidir.

 4. Bilgi Güvenliği: Bilgi, tüm diğer kurumsal ve ticari varlıklar gibi, bir işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun şekilde korunması gereken bir varlıktır. Şirket içerisinde, know-how, süreç, formül, teknik ve yöntem, müşteri kayıtları, pazarlama ve satış bilgileri, personel bilgileri, ticari, sınai ve teknolojik bilgiler ve sırlar GİZLİ BİLGİ olarak kabul edilir.

 5. Gizlilik: Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanmasıdır. (Örnek: Şifreli e-posta gönderimi ile e-postanın ele geçmesi halinde dahi yetkisiz kişilerin e-postaları okuması engellenebilir - Kayıtlı elektronik posta - KEP )

 6. Bütünlük: Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya eklemeler çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınmasıdır. (Örnek: Veri tabanında saklanan verilerin özet bilgileri ile birlikte saklanması - elektronik imza - mobil imza)

 7. Erişilebilirlik/Kullanılabilirlik: Varlığın ihtiyaç duyulduğu her an kullanıma hazır olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, sistemlerin sürekli hizmet verebilir halde bulunması ve sistemlerdeki bilginin kaybolmaması ve sürekli erişilebilir olmasıdır. (Örnek: Sunucuların güç hattı dalgalanmalarından ve güç kesintilerinden etkilenmemesi için kesintisiz güç kaynağı ve şaselerinde yedekli güç kaynağı kullanımı - UPS). Bu politikada “Erişilebilirlik” olarak kullanılacaktır.

 8. Bilgi Varlığı: Şirket’in sahip olduğu, faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmesi için önemli olan varlıklardır. Bu politikaya konu olan süreçler kapsamında bilgi varlıkları şunlardır:

 1. Kağıt, elektronik, görsel veya işitsel ortamda sunulan her türlü bilgi ve veri,

 2. Bilgiye erişmek ve bilgiyi değiştirmek için kullanılan her türlü yazılım ve donanım,

 3. Bilginin transfer edilmesini sağlayan ağlar,

 4. Tesisler ve özel alanlar,

 5. Bölümler, birimler, ekipler ve çalışanlar,

 6. Çözüm ortakları,

 7. Üçüncü taraflardan sağlanan servis, hizmet veya ürünlerdir.

5. Sorumluluklar Sorumluluk ve yetkileri belirlenmiş görevlerin nitelik ve yeterlilikleri görev tanımlarında tanımlanmıştır. Bilgi güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesinden ve geliştirilmesinden Bilgi İşlem Ekibi ve Yönetim Temsilcisi sorumludur. BGYS Ekibi ve Yönetim Temsilcileri Üst Yönetim tarafından atanmıştır. Kapsam içindeki departmanlardan BGYS temsilcileri belirlenmiştir. BGYS ekip üyesi olarak isim bazında atamaları yapılmıştır.

 0. Yönetim Sorumluluğu

 1. Şirket Yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli kaynakları tahsis edeceğini, sistemin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlayacağını taahhüt eder.

 2. BGYS kurulumu sırasında BGYS Yönetim Temsilcisi atama yazısı ile atanır. Gerekli olduğu durumlarda üst yönetim tarafından doküman revize edilerek atama tekrar yapılır.

 3. Yönetim kademesindeki yöneticiler güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan personele sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan anlayış, firmanın en alt kademe personeline kadar inilmesi zorunludur. Bu yüzden tüm yöneticiler yazılı yada sözlü olarak güvenlik talimatlarına uymaları, güvenlik konularındaki çalışmalara katılmaları yönünde çalışanlarına destek olurlar.

 4. Üst Yönetim, Bilgi güvenliği kapsamlı çalışmalar için gerek duyulan bütçeyi oluşturur.

 1. Yönetim Temsilcisi Sorumluluğu

 1. BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)'nin planlanması, kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesi, risk değerlendirme metodolojisinin belirlenmesini,

 2. BGYS kurulumunda destekleyici ve tamamlayıcı faaliyetler için gerekli kaynakların sağlanması, kullanıcı kabiliyetlerinin sağlanması/iyileştirilmesi ve farkındalığın oluşması, eğitimlerin yapılması, iletişimin sağlanması, dokümantasyon gereksinimlerinin sağlanması,

 3. BGYS uygulamalarının yürütülmesi ve yönetilmesi, değerlendirmelerin, iyileştirmelerin ve risk değerlendirmelerinin sürekliliğinin sağlanması,

 4. İç denetimler, hedeflerin ve yönetim gözden geçirme toplantıları ile BGYS ve kontrollerin değerlendirilmesi,

 5. BGYS'de mevcut yapının sürdürülmesi ve sürekli iyileştirmelerin sağlanmasından sorumludur.

 2. BGYS Ekip Üyeleri Sorumluluğu

 1. Bölümleri ile ilgili varlık envanteri ve risk analiz çalışmalarının yapılması,

 2. Sorumluluğu altında bulunan bilgi varlıklarında bilgi güvenliği risklerini etkileyecek bir değişiklik olduğunda, risk değerlendirmesi yapılması için Yönetim Temsilcisini bilgilendirmesi,

 3. Departman çalışanlarının politika ve prosedürlere uygun çalışmasını sağlanması,

 4. Bölümleri ile ilgili BGYS kapsamında farkındalığın oluşması, iletişimin sağlanması, dokümantasyon gereksinimlerinin sağlanması,

 5. BGYS' de mevcut yapının sürdürülmesi ve sürekli iyileştirmelerin sağlanmasından sorumludur.

 3. İç Denetçi Sorumluluğu İç denetim planı doğrultusunda, görev verilen iç denetimlerde denetim faaliyetlerinin yapılmasından ve raporlanmasından sorumludur.

 4. Bölüm Yöneticileri Sorumluluğu Bilgi Güvenliği Politikasının uygulanması ve çalışanların esaslara uymasının sağlanmasından, 3. tarafların politikadan haberdar olmasının sağlanmasından ve fark ettiği bilgi sistemleri ile ilgili güvenlik ihlal olaylarının bildirilmesinden sorumludurlar.

 5. Tüm Çalışanların Sorumluluğu

 1. Çalışmalarını bilgi güvenliği hedeflerine, politikalarına ve bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak yürütmekten,

 2. Kendi birimi ile ilgili bilgi güvenliği hedeflerinin takibini yapar ve hedeflere ulaşılmasını sağlar.

 3. Sistemler veya hizmetlerde gözlenen veya şüphelenilen herhangi bir bilgi güvenliği açıklığına dikkat etmek ve raporlamaktan,

 4. Üçüncü taraflar ile yapılan ve Satınalma sorumluluğunda olmayan hizmet sözleşmelerine (danışmanlık vb.) ilave olarak gizlilik sözleşmesi yapmak ve bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamaktan sorumludur.

 6. Üçüncü Tarafların Sorumluluğu Bilgi güvenliği politikasının bilinmesi ve uygulanması ile BGYS kapsamında belirlenen davranışlara uyulmasından sorumludur.

6. Bilgi Güvenliği Hedefleri Bilgi Güvenliği Politikası, Şirket çalışanlarına firmanın güvenlik gereksinimlerine uygun şekilde hareket etmesi konusunda yol göstermek, bilinç ve farkındalık seviyelerini arttırmak ve bu şekilde şirketin temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak, güvenilirliğini ve imajını korumak ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunlukları sağlamak amacıyla firmanın tüm işleyişini etkileyen fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunmasını hedefler. Yönetim Tarafından belirlenen hedefler belirlenmiş periyotlarda izlenir ve Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilir.

7. Risk Yönetim Çerçevesi Firmanın risk yönetim çerçevesi; Bilgi güvenliği risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve işlenmesini kapsar. Risk Analizi, uygulanabilirlik bildirgesi ve risk işleme planı, bilgi güvenliği risklerinin nasıl kontrol edildiğini tanımlar. Risk işleme planının yönetiminden ve gerçekleştirilmesinden BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi sorumludur. Tüm bu çalışmalar, varlık envanteri ve risk değerlendirme talimatında detaylı olarak açıklanır.

8. Bilgi Güvenliği Genel Esasları

 0. Bu politika ile çerçevesi çizilen bilgi güvenliği gereksinimleri ve kurallarına ilişkin ayrıntılar, Şirket çalışanları ve 3. taraflar bu politika ve prosedürleri bilmek ve çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür.

 1. Bu kural ve politikalar, aksi belirtilmedikçe, basılı veya elektronik ortamda depolanan ve işlenen tüm bilgiler ile bütün bilgi sistemlerinin kullanımı için dikkate alınması esastır.

 2. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 "Bilgi Teknolojisi Güvenlik Teknikleri (Information Technology Security Techniques) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Gereksinimler (Information Security Management Systems Requirements)" standardını temel alarak yapılandırılır ve işletilir.

 3. BGYS’nin hayata geçirilmesi, işletilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını, ilgili tarafların katkısıyla yürütür. BGYS dokümanlarının gerektiği zamanlarda güncellenmesi BGYS Yönetim Temsilcisi sorumluluğundadır.

 4. Şirket tarafından çalışanlara veya 3. taraflara sunulan bilgi sistemleri ve altyapısı ile bu sistemler kullanılarak üretilen her türlü bilgi, belge ve ürün aksini gerektiren kanun hükümleri veya sözleşmeler bulunmadıkça şirkete aittir.

 5. Çalışanlar, danışmanlık, hizmet alımı (Güvenlik, servis, yemek, temizlik firması vb.), Tedarikçi ve Stajyer ile gizlilik anlaşmaları yapılır.

 6. İşe alım, görev değişikliği ve işten ayrılma süreçlerinde uygulanacak bilgi güvenliği kontrolleri belirlenir ve uygulanır.

 7. Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını sağlayacak eğitimler düzenli olarak mevcut şirket çalışanlarına ve yeni işe başlayan çalışanlara verilir.

 8. Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilir; ihlallere sebep olan uygunsuzluklar tespit edilir, ana sebepleri bulunarak tekrar edilmesini engelleyici önlemler alınır.

 9. Bilgi varlıklarının envanteri bilgi güvenliği yönetim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur ve varlık sahiplikleri atanır.

 10. Kurumsal veriler sınıflandırılır ve her sınıftaki verilerin güvenlik ihtiyaçları ve kullanım kuralları belirlenir.

 11. Güvenli alanlarda saklanan varlıkların ihtiyaçlarına paralel fiziksel güvenlik kontrolleri uygulanır.

 12. Firmaya ait bilgi varlıkları için firma içinde ve dışında maruz kalabilecekleri fiziksel tehditlere karşı gerekli kontrol ve politikalar geliştirilir ve uygulanır.

 13. Kapasite yönetimi, üçüncü taraflarla ilişkiler, yedekleme, sistem kabulü ve diğer güvenlik süreçlerine ilişkin prosedür ve talimatlar geliştirilir ve uygulanır.

 14. Ağ cihazları, işletim sistemleri, sunucular ve uygulamalar için denetim kaydı üretme konfigürasyonları ilgili sistemlerin güvenlik ihtiyaçlarına paralel biçimde ayarlanır. Denetim kayıtlarının yetkisiz erişime karşı korunması sağlanır.

 15. Erişim hakları ihtiyaç nispetinde atanır. Erişim kontrolü için mümkün olan en güvenli teknoloji ve teknikler kullanılır.

 16. Sistem temini ve geliştirilmesinde güvenlik gereksinimleri belirlenir, sistem kabulü veya testlerinde güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilir.

 17. Kritik altyapı için süreklilik planları hazırlanır, bakımı ve tatbikatı yapılır.

 18. Yasalara, iç politika ve prosedürlere, teknik güvenlik standartlarına uyum için gerekli süreçler tasarlanır, sürekli ve periyodik olarak yapılacak gözetim ve denetim faaliyetleri ile uyum güvencesi sağlanır.

9. Politikanın İhlali ve Yaptırımlar Bilgi Güvenliği Politikasına ve Standartlarına uyulmadığının tespit edilmesi durumunda, bu ihlalden sorumlu olan çalışanlar için Disiplin Yönergesi ve Prosedürü ’ne göre 3. Taraflar için de geçerli olan sözleşmelerde geçen ilgili maddelerinde belirlenen yaptırımlar uygulanır.

10. Yönetimin Gözden Geçirmesi Yönetim gözden geçirme toplantıları BGYS Kalite Yönetim Temsilcisi Organize edilerek, Üst Yönetim ve Bölüm yöneticileri katılımı ile gerçekleştirilir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirildiği bu toplantılar en az yılda bir kez gerçekleştirilmektedir.

11.Bilgi Güvenliği Politika Dokümanı Güncellenmesi ve Gözden Geçirilmesi Politika dokümanının sürekliliğinin sağlanmasından ve gözden geçirilmesinden BGYS Yönetim Temsilcileri sorumludur. Politika ve prosedürler en az yılda bir kez gözden geçirilmelidir. Bunun dışında sistem yapısını veya risk değerlendirmesini etkileyecek herhangi bir değişiklikten sonra da gözden geçirilmeli ve herhangi bir değişiklik gerekiyorsa üst yönetime onaylatılarak yeni versiyon olarak kayıt altına alınmalıdır. Her revizyon tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde yayınlanmalıdır.

Veri Sorumlusu Ünvan: ŞENYUZ MAKİNA VE OTO YEDEK PARCA SAN.TİC.LTD.STİ Mersis No: 810005553200010 E-posta Adresi: muhasebe@senyuzmakine.com.tr Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: senyuzmakine@hs01.kep.tr Fiziki Posta Adresi: Selimpaşa Merkez Mahallesi 6162. Sokak No:10 Silivri/İstanbul Türkiye

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ŞENYUZ MAKİNA VE OTO YEDEK PARCA SAN.TİC.LTD.STİ tarafından yapılmaktadır. - Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

- Ziyaretçi olarak kuruma giren kişiler kişisel verilerinin ve hassas özel nitelikteki kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında bilgilendirilmiş ve kabul etmişlerdir.

- Kişisel Verilerinizin İşlenmesi - Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.

TC Kimlik Numaranız, Ad ve soyadınız, Ziyaret edeceğiniz birim ve kişi bilgisi, Ziyaret giriş-çıkış zaman bilgileri, Araç plaka bilgisi, Aracınızın muayenesinin yapılıp yapılmadığı bilgisi, Şirket giriş alanından çıkış alanına kadar yaptığınız kapalı devre kamera sistemi görüntü kayıtları

- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Ziyaretçi giriş alanında görevli personel tarafından yukarıdaki bilgilerin kontrol edilmesi suretiyle bilgisayarda hazırlanmış özel yazılıma kaydedilmektedir. Görüntü verileriniz de kapalı devre kamera sistemi ile kaydedilmektedir.

- Kişisel verilerinizin işlenme Amaçları Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kurum içerisinde olanların can ve mal güvenliğini korumak, Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mahkemelerde delil olarak kullanmak

- Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

Kanunlarda öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun meşru menfaati

- Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına, Tedarikçilere, Emniyet ve Mahkemelere aktarılabilecektir.

- Haklarınız ve Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

- Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi - Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusu Ünvan: ŞENYUZ MAKİNA VE OTO YEDEK PARCA SAN.TİC.LTD.STİ Mersis No:810005553200010 E-posta Adresi: muhasebe@senyuzmakine.com.tr Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: senyuzmakine@hs01.kep.tr Fiziki Posta Adresi: Selimpaşa Merkez Mahallesi 6162. Sokak No:10 Silivri/İstanbul Türkiye

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. Bu politikanın amacı, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

2. Bu politika; 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmış Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Si̇li̇nmesi̇, Yok Edi̇lmesi̇ Veya Anoni̇m Hale Geti̇ri̇lmesi̇ Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

3. Şirket; Kişisel veri işleme envanterine uygun olarak bu kişisel veri saklama ve imha politikasını hazırlamıştır.

4. Tanımlar

 1. Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

 2. İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileridir

 3. İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemidir.

 4. Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı ifade eder.

 5. Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

 6. Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikadır.

 7. Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini ifade eder.

 8. Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini ifade eder.

 9. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

 10. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 11. Kişisel verilerin silinmesi Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 12. Kişisel verilerin yok edilmesi Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 13. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

5. Kişisel veri saklama ve imha politikası ile düzenlenen kayıt ortamları :

 1. Kağıt ortamlar

 1. Kağıt

 2. Manuel veri kayıt sistemleri (formlar ziyaretçi giriş defteri)

 3. Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 2. Elektronik ortamlar

 1. Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta,

 2. veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

 3. Yazılımlar

 4. Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )

 5. Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

 6. Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

 7. Optik diskler (CD, DVD vb.)

 8. Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

 9. Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

6. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

 6. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar

 7. Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

 8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,

 9. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 10. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

 11. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 12. 4857 sayılı İş Kanunu,

 13. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

 14. 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,

 15. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

 16. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,

 17. Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 18. Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

7. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

 1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 3. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 4. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 5. Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 6. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 7. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 8. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 9. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 10. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 11. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 12. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 13. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 14. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 15. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 16. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 17. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 18. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 19. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 20. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 21. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 22. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 23. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 24. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 25. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 26. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 27. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

 28. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 29. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 30. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 31. Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

 32. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 33. Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 34. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 35. Talep / Şikayetlerin Takibi

 36. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 37. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 38. Ücret Politikasının Yürütülmesi

 39. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 40. Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

 41. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

 42. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 43. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 44. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 45. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

8. İmhayı Gerektiren Sebepler

 1. Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekir.

 2. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Şirket kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 3. İlgili kişi, Şirkete başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde bu talebi yerine getirilmek üzere hemen değerlendirmeye alınır.

 4. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirket talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirket, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

 5. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Şirket bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu politika kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

 6. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirket tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

9. Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler

 1. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

 2. Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

 3. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 4. Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

 5. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

 6. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

 7. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

 8. Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

 9. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

 10. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

 11. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

 12. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

 13. Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

 14. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

 15. Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

 16. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 17. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

 18. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

 19. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

 20. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

 21. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

 22. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

 23. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

 24. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

 25. Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

 26. Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

 27. Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

 28. Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

 29. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

 30. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

10. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler

 1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili bütün işlemler yetkili kişiler tarafından politika ve prosedürlere uygun olarak yapılır ve kayıt altına alınır.

 2. Söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

11. Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Si̇li̇nmesi̇, Yok Edi̇lmesi̇ Ve Anoni̇mleşti̇ri̇lmesi̇ Tekni̇kleri̇

 1. Fiziksel Olarak Yok Etme Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Örnek: İlgili dosyanın, belgenin parçalanarak çöpe atılması.

 2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; çok yüksek ihtimalle bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

 3. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme Şirket bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

 4. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

 1. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder. Şirket, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

 2. KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışındadır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından politikanın 10. bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

 3. Maskeleme (Masking) Veri maskeleme, kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No, ad, soyad vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkansız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.

 4. Toplulaştırma (Aggregation) Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örnek: Müşterilerin doğum yıllarını tek tek göstermeksizin 1975 yılında doğan 100 müşteri bulunduğunun ortaya konulması.

 5. Veri Türetme (Data Derivation) Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen ilçenin veya şehirin belirtilmesi.

 6. Veri Karma (Data Shuffling, Permutation) Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. Örnek: Ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek veya tanınamayacak hale getirilmesi.

12. Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanlarına, birimleri ve görev tanımları:

 1. Bilgi İşlem Birimi Yöneticisi; Şirketin tüm Bilgi İşlem süreçlerini yönetir.

 2. Hukuk Birimi Yöneticisi,Şirketin tüm hukuki işlem süreçlerini yönetir.

 3. İnsan Kaynakları Yöneticisi (Personel ile ilgili konularda), Şirketin tüm personel süreçlerini yönetir.

 4. Satış ve Pazarlama Yöneticisi (Müşteri bilgileri ile ilgili konularda); Şirketin tüm satış pazarlama süreçlerini yönetir.

13. Saklama ve imha sürelerini gösteren tablo

 NO VERİ KATEGORİSİ VERİ SAKLAMA SÜRESİ

 1 Kimlik 15 YIL

 2 İletişim 15 YIL

 3 Lokasyon 2 YIL

 4 Özlük 15 YIL

 5 Hukuki İşlem 10 YIL

 6 Müşteri İşlem 10 YIL

 7 Fiziksel Mekân Güvenliği 2 YIL

 8 İşlem Güvenliği 2 YIL

 9 Risk Yönetimi 2 YIL

 10 Finans 10 YIL

 11 Mesleki Deneyim 10 YIL

 12 Pazarlama 2 YIL

 13 Görsel ve İşitsel Kayıtlar 10 YIL

 14 Din Bilgisi 10 YIL

 15 Kılık ve Kıyafet 10 YIL

 16 Sendika Bilgisi 10 YIL

 15 Sağlık Bilgileri 10 YIL

 16 Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 10 YIL

 17 Dernek Üyeliği 10 YIL

 18 Vakıf Üyeliği 10 YIL

 *Yukarıdaki süreler, çalışanlar için iş sözleşmesinin feshi tarihinden, tedarikçi ve müşteriler için sözleşmenin sona erme tarihinden veya sözleşme yoksa son işlemin yapıldığı tarihten, diğer ilgili kişiler için şirkete verildiği tarihten itibaren başlar.

 Periyodik imha süreleri,

 1. Şirket saklama süresi dolan kişisel verileri saklama süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç 180 gün içerisinde imha eder.

 2. Şirket; kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 3. Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasına, prosedürlere ve şirketin iş akışına uygun olarak belirlenir. Bu süre her halde altı ayı geçemez.

14. Politikanın Yayınlanması ve Saklanması Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır.

15. Güncelleme Periyodu Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

16. Yürürlük Politika, Şirketin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Veri Sorumlusu Ünvan: ŞENYUZ MAKİNA VE OTO YEDEK PARCA SAN.TİC.LTD.STİ Mersis No: 810005553200010 E-posta Adresi: muhasebe@senyuzmakine.com.tr Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:senyuzmakine@hs01.kep.tr Fiziki Posta Adresi: Selimpaşa Merkez Mahallesi 6162. Sokak No:10 Silivri/İstanbul Türkiye

ŞENYÜZ MAKİNE İnsan Kaynakları Felsefesi

Şirketimiz hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için en önemli kaynağı insan olarak görmektedir. Bu nedenle, genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Yönetim ekiplerinin bu doğrultuda izleyecekleri temel politikalar; dürüstlük ve açıklık olup, devletin, müşterilerin ve diğer ticari kuruluşların uzun süreli güven ve memnuniyetini korumaya yönelik olmalıdır.

ŞENYÜZ MAKİNE ailesinden olmak, Türkiye’ de üstün kaliteli ürünleri, değerlerine uygun fiyatlarla satan ve en iyi üretim anlayışıyla faaliyet gösteren gururlu bir takımın parçası olmak demektir. Bu ailede daima karşılıklı güven, saygı, katılım ve işbirliği esastır. Bu ailede yenilikler teşvik edilir, değişim ve gelişmelere açık olunur. Bu ailenin her kademesinde görev alanlar Türkiye’ de üretim ve otomotiv endüstrisinin en başarılı bireyleri olarak kariyerlerine devam edeceklerdir.

ŞENYÜZ MAKİNE Ailesi’ nin ilkesi; bünyesine çalışkan, yetenekli, yaratıcı ve başarılı kişileri çekmek, onlara yatırım yaparak eşit şartlar altında gelişmelerine yardımcı olmak, üst kademelere ulaşma yollarını açık tutarak bu sektörde kendilerine kariyer yapmalarını sağlamak ve uzun yıllar birlikte çalışmaktır.

ŞENYÜZ MAKİNE Ailesi’ nde hiçbir birlikteliğe geçici gözle bakılmaz, ilişkilerin sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine oturtulmasına özen ve çaba gösterilir.

ŞENYÜZ MAKİNE Çalışanından Beklentiler

Tüm çalışanlarımızdan, usta olmadan önce sabırla çıraklık etme ilkesini benimsemelerini, işlerinin kademesi veya içeriği ne olursa olsun, işlerine karşı olan tutumları ve ortaya koydukları performans ile şirketi temsil ettiklerinin bilincinde olmaları beklenir.

ŞENYÜZ MAKİNE Ailesi’ nin fertlerinin çalışmaları kadar, düşünmeleri, yaratıcı olmaları, çözüm üretmeleri ve mutlaka sonuç almaları beklenir. Ancak bu şekilde, olaylara sonradan reaksiyon veren değil, olaylar olmadan önce tedbir alan, değişimlere uymaya çalışan değil, değişimleri öncü olarak yönlendiren aile fertleri, diğerlerini peşinden sürükleyen ve geleceğini yaratan bir kurumun parçası olarak her koşulda başarıyı yakalayacaktır.

Çalışanlarımızdan; üretilen ürünlerin kalitesinde olduğu gibi yaptıkları işin kalitesinde de, üretimde verimlilik anlayışında olduğu gibi, birlikte çalıştıkları arkadaşlarına olan tutum ve davranışlarında da aynı titizliği ve yaklaşımı göstermeleri beklenir.

©2018 - ŞENYÜZ MAKİNE VE OTO YEDEK PARÇA SAN.. Tüm Hakları Saklıdır. TT Kobi Hazır Web Sitesi